تاریخ: چهارشنبه 6 اسفند 1393  - 00:01
اخبار  >  فعالیت های جدید انجام گرفته

دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 93/12/02 و 93/12/03 هتل المپیک تهران شاهد حضور گسترده متخصصین و فعالین حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر کشور در گردهمایی با شکوه دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بود. این کنفرانس در سطح ملی و از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه با همکاری مجتمع فنی تهران برگزار شد.