تاریخ: دوشنبه 28 فروردین 1396  - 12:18
معرفی فعالیت ها  >  سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در کنفرانس ملی منابع انسانی

نخستین کنفرانس "گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد" در تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶، توسط دپارتمان منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مراکز علمی و صنعتی کشور در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این کنفرانس دکتر اباصلت خراسانی پیرامون "طراحی سیستم ارزیابی عملکرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی" سخنرانی نمودند.