تاریخ: دوشنبه 12 مهر 1395  - 21:19
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

کتاب بودجه بندی آموزشی

یکی از تخصصی­ترین و اصلی­ترین فعالیت­ها و وظایف مدیران وکارشناسان آموزش درسازمان­ها، تهیه و تدوین بودجه آموزشی میباشد زیرا بودجه در آموزش، اصولی­ترین وسیله نظارت بر خدمات آموزش است. رفع نیازها و دستیابی به اهداف در چارچوب بودجه امکان پذیر است و در حقیقت پایه و اساس آموزش به توانایی مالی آن بستگی دارد.  کتاب حاضر با هدف راهنمایی گام به گام در تهیه و تدوین بودجه آموزشی نوشته شده است که با مطالعه کتاب حاضر، کارشناسان و مدیران آموزش و منابع انسانی قادر خواهند بود یک طرح و بودجه آموزشی که مرتبط با اهداف استراتژیک سازمان است، تدوین نمایند. گام­های بودجه­بندی آموزشی عبارت است از:

گام اول: گردآوری داده­ها و اطلاعات از مجموعه اجرایی

گام دوم: گردآوری داده­ها و اطلاعات از مدیران بخش­ها/ واحدها

گام سوم: گردآوری داده­ها و اطلاعات از سایر منابع

گام چهارم: گنجاندن دوره­های آموزشی موجود در برنامه و بودجه آموزشی

گام پنجم: تعیین و تعریف دوره­های جدید

گام ششم: تعیین و تعریف روش­های ارائه

گام هفتم: تعیین و تعریف طول دوره

گام هشتم: تصمیم­گیری در مورد آموزش درون سازمانی و برون سازمانی

گام نهم: ایجاد یک بودجه آموزشی

گام دهم: آمادگی برای ارائه برنامه و بودجه آموزشی