تاریخ: دوشنبه 3 خرداد 1395  - 22:36
معرفی فعالیت ها  >  کتاب ها

ارزیابی عملکرد کارکنان

  بدون تردید منابع انسانی مهم ترین و باارزش ترین عوامل تولید هستند که به کمک وسائل و امکانات مادی به اهداف و خواسته ­های سازمان که همانا تولید محصولات(کالا یا خدمات) می­ باشد- جنبه تحقق می­ بخشند. نیروی انسانی متعهد در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، می­ تواند زیان­ های مادی را به زودی جبران و تأمین کند و در واقع همواره برای سازمان ارزش اضافی و ثروت و فایده ای ایجاد نماید و بر سرمایه­ های مادی سازمان بیافزاید. از این رو ارزیابی عملکرد کارکنان وظیفه ­ای ضروری و انکارناپذیر در زمینه سنجش پیشرفت افراد در مسیر نیل به اهداف و مأموریت­ های سازمانی می­ باشد. ارزیابی عملکرد موجب آگاهی و بازخورد شده و نقاط قوت و ضعف عملکرد و موقعیت سازمان در محیط پرتلاطم و پر از تغییرات محیطی را تعیین خواهد کرد. کتاب حاضر که باعنوان" ارزیابی عملکرد کارکنان" تألیف گردیده است تلاش دارد تا ضمن برشمردن جایگاه و اهمیت منابع انسانی در سازمان­ ها به  بررسی مفهوم و ماهیت مدیریت و ارزیابی عملکرد و روش­ های ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. امید است که اثر  حاضر بتواند راهگشای عمل مدیران و کارشناسان درمدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان  سازمان ­ها باشد.  فصول کتاب عبارتند از:

فصل اول: مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: مدیریت عملکرد

فصل سوم: ارزیابی عملکرد

فصل چهارم: ارزیابی360 درجه

فصل پنجم: ارزشیابی کارکنان

فصل ششم: مدل­ های ارزیابی منابع انسانی

فصل هفتم: طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران