صفحه: 1 از 3

21 10
ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

از جمله یکی از چالش زاترین و بحث برانگیزترین فرایندهای آموزش، ارزیابی اثربخشی آموزش می باشد که اگر به درستی پیش بینی و اجرا نگردد بر فرایندهای آتی آموزش و دیگر تصمیم گیری ها آثار سوئی خواهد داشت.

22 10
تکنیک های کاربردی نیازسنجی
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

مطالب این کتاب در چارچوب استاندارد آموزشی ایزو 10015 در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول ابتدا با هدف آشنایی کلان مخاطبان با مباحث استاندارد، توضیحاتی پیرامون ایزو 9000 و الزامات آن ارائه شده است.

5 11
استاندرد بین المللی 10015
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

یکی از لازمه­ های توانمند سازی و آموزش کارکنان داشتن منشوری علمی و استاندارد در سطح ملی و بین المللی است که همگان با توسل به آن بتوانند خواسته ها و انتظارت خود را استاندارد نمایند.

4 11
آموزش و تشریح استاندارد 10015
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

امروزه مبحث استاندارد نمودن آموزش با توجه به سرمایه گذاری کلان موسسات، سازمان¬ها و شرکت¬ها اعم از خصوصی و دولتی بر امر آموزش، یکی از ضروریات می باشد.

3 11
رهیافتی نو در کار تیمی
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

کتاب حاضر در هشت فصل تنظیم شده است، در فصل اول به طور گسترده مسائلی در باب تاریخچه، فلسفه و چرایی و حدود و ثغور مفهومی کار تیمی ارائه شده است، فصل دوم به فرایند تشکیل تیم و مراحل تیم سازی اختصاص یافته است...

5 11
رویکردی جامع به اثربخشی آموزش
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

در میان مدل های متعددی که برای ارزیابی اثربخشی آموزش طراحی و تدوین شده است مدل بازگشت سرمایه (ROI) نسبت به سایر الگوها از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و برای دستیابی به آن اطلاعات جامع ­تری نیاز است.

5 11
سیستم آموزش کارکنان
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

این کتاب نتیجه الگوبرداری و مطالعه 15 سازمان و شرکت برتر در زمینه آموزش در داخل و خارج از کشور است که می تواند فرایند آموزش کارکنان بنگاه های تولیدی و خدماتی را به صورت سیستمی استاندارد نماید و در 9 فصل تدوین یافته است.

4 11
طراحی نظام جامع آموزشی
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

در این کتاب در دو بخش به طور مجزا به مبانی نظری موضوع مورد بحث و مبانی تجربی آن به عنوان مطالعه موردی و کاربردی پرداخته شده است.

5 11
آموزش عالی عصر مجازی
    معرفی فعالیت ها > کتاب ها

این کتاب شامل مجموعه مقالات به مناسبت دومین همایش آموزش الکترونیکی و با حمایت شورای عالی اطلاع رسانی کشور منتشر شده است.