صفحه: 1 از 1

24 10
پنل بحث با عنوان "گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمانی"
    اخبار > فعالیت های جدید انجام گرفته

پنل بحث با عنوان "گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمانی، مد روز یا افق آتی توسعه منابع انسانی"، در روز سه شنبه مورخ 23/10/93 با حضور صاحب نظران ، اساتید و فرهیختگان در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

6 12
دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
    اخبار > فعالیت های جدید انجام گرفته

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 93/12/02 و 93/12/03 هتل المپیک تهران شاهد حضور گسترده متخصصین و فعالین حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر کشور در گردهمایی با شکوه دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بود. این کنفرانس در سطح ملی و از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه با همکاری مجتمع فنی تهران برگزار شد.