...

درباره دکتر اباصلت خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. ایشان دکترای خود را در سال 1386 و در رشته آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند.

بیشتر بدانید

آمار بازدیدکنندگان


آخرین عناوین انجمن آمریکایی آموزش و توسعه


تازه ها و اخبار

چاپ کتاب رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -پنجشنبه 6 مهر 1396

چاپ کتاب رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی

چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -جمعه 24 شهریور 1396

چاپ کتاب مدیریت منابع انسانی

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در کنفرانس ملی منابع انسانی
معرفی فعالیت ها - سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها -دوشنبه 28 فروردین 1396

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در کنفرانس ملی منابع انسانی "گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد"

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه
معرفی فعالیت ها - سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها -سه شنبه 3 اسفند 1395

سخنرانی دکتر اباصلت خراسانی در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

کتاب یادگیری و توسعه
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -سه شنبه 13 مهر 1395

کتاب یادگیری و توسعه

کتاب بودجه بندی آموزشی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 12 مهر 1395

کتاب بودجه بندی آموزشی؛ راهنمای کامل برنامه ریزی و بودجه بندی آموزشی مبتنی بر استراتژی

ارزیابی عملکرد کارکنان
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 3 خرداد 1395

کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان