...

درباره خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. ایشان دکترای خود را در سال 1386 و در رشته آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند.

بیشتر بدانید

آمار بازدیدکنندگان


آخرین عناوین انجمن آمریکایی آموزش و توسعه


تازه ها و اخبار

ارزیابی عملکرد کارکنان
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 3 خرداد 1395

کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان

کتاب کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در فرایند آموزش
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -سه شنبه 18 اسفند 1394

کتاب کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی

کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) مبانی و اصول
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 17 اسفند 1394

کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) مبانی و اصول

کتاب دستنامه ی مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -چهارشنبه 4 آذر 1394

کتاب دستنامه ی مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -جمعه 15 خرداد 1394

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی
اخبار - فعالیت های جدید انجام گرفته -چهارشنبه 6 اسفند 1393

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 93/12/02 و 93/12/03 هتل المپیک تهران شاهد حضور گسترده متخصصین و فعالین حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر کشور در گردهمایی با شکوه دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بود. این کنفرانس در سطح ملی و از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه با همکاری مجتمع فنی تهران برگزار شد.

کتاب آموزش و بهسازی در مدیریت پروژه
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -سه شنبه 30 دی 1393

کتاب آموزش و بهسازی در مدیریت پروژه