...

درباره خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. ایشان دکترای خود را در سال 1386 و در رشته آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند.

بیشتر بدانید

آمار بازدیدکنندگان


آخرین عناوین انجمن آمریکایی آموزش و توسعه


تازه ها و اخبار

کتاب یادگیری و توسعه
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -سه شنبه 13 مهر 1395

کتاب یادگیری و توسعه

کتاب بودجه بندی آموزشی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 12 مهر 1395

کتاب بودجه بندی آموزشی؛ راهنمای کامل برنامه ریزی و بودجه بندی آموزشی مبتنی بر استراتژی

ارزیابی عملکرد کارکنان
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 3 خرداد 1395

کتاب ارزیابی عملکرد کارکنان

کتاب کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در فرایند آموزش
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -سه شنبه 18 اسفند 1394

کتاب کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن در فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی

کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) مبانی و اصول
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -دوشنبه 17 اسفند 1394

کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) مبانی و اصول

کتاب دستنامه ی مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -چهارشنبه 4 آذر 1394

کتاب دستنامه ی مدیریت استراتژیک آموزش سازمانی

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
معرفی فعالیت ها - کتاب ها -جمعه 15 خرداد 1394

کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی